Fasaderehabilitering og vindusbytte ved Brønnøysund videregående skole - Anbud - Norges Kommunekalender

Fasaderehabilitering og vindusbytte ved Brønnøysund videregående skole

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Org.nr: 964982953
Telefon: 75650000
Web: www.nfk.no/ E-post: post@nfk.no
Kontaktpunkt: +47 99621525
Primær kontakt: Lillian Evjen
Primær kontakt e-post: lilevj@nfk.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Nordland fylkeskommune ønsker å invitere til konkurranse på isolering og fornyelse av fasader på Bygg F, og på utskifting av vinduer i Bygg A Østfløy, ved Brønnøysund videregående skole.Byggherre ønsker kostnadseffektive løsninger og bygging som tilfredsstiller funksjons- og brukerkrav.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no