Trykkavløp Solbergfoss, Spydeberg kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Trykkavløp Solbergfoss, Spydeberg kommune

Oppdragsgiver: Spydeberg kommune Org.nr: 864947352
Telefon: 69682000
Web: www.spydeberg.kommune.no/ E-post: post@spydeberg.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97500598
Primær kontakt: Odd Strand
Primær kontakt e-post: odd.strand@spydeberg.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Spydeberg
Sammendrag: Spydeberg kommune skal knytte området fra Skaus plass til Solbergfoss til kommunalt avløpsanlegg. Bebyggelse ligger i hovedsak langs Stegenveien og Solbergfossveien Dette gjøres ved at det bygges trykkavløpsanlegg, der hver husstand har sin egen pumpestasjon. Antall små pumpestasjoner er ca. 70. I tillegg skal det bygges to større pumpestasjoner med overbygg. Total lengde for hovedledning er ca. 4,6 km. I tillegg kommer stikkledninger.Det skal også legges ny kommunal vannledning i samme grøft på en ca. 3,3km lang strekning og i egen grøft på en ca. 0,9 km lang strekning. Alle stikkledninger skal omkobles fra gammel til ny vannledning.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no