MURFASADE - KULTURHUSET - Anbud - Norges Kommunekalender

MURFASADE - KULTURHUSET

Oppdragsgiver: Rakkestad kommune Org.nr: 945372281
Telefon: 69225500
Web: www.rakkestad.kommune.no/ E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95059975
Primær kontakt: Jon Ådalen
Primær kontakt e-post: jon.adalen@rakkestad.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Totalentreprenøren overtar ansvaret for all prosjektering/ detaljprosjektering for hele prosjektet.Kulturhuset i Rakkestad har i forbindelse med elde og slitasje fått omfattende skader på utvendig teglfasade. Teglfasaden består av skallsteinsmur med horisontal fugearmering forankret til betongsøyler med cc 5000mm med bindere til innvendig vange.Murveggen er isolert med 150mm Glavaisolasjon.Ytre vange har som vist på vedlagt foto store utglidninger. Bindere og horisontal fugearmering har store rust skader.Det er ikke registrert skader på innvendig teglvange.Beskrevet skade har ført til at utvendig teglvange derfor i sin helhet må rives, isolasjonen fjernes og gesimsbeslag fjernes.Veggen skal mures opp med tegl med ny isolasjon, nye bindere og nye beslag. Innfesting for beslag skal medtas. Alle bindere skal sjekkes og byttes ut.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no