Hov Vest omsorgsboliger - Anbud - Norges Kommunekalender

Hov Vest omsorgsboliger

Oppdragsgiver: Ringerike Kommune Org.nr: 940100925
Telefon: 32117400
Web: www.ringerike.kommune.no/ E-post: postmottak@ringerike.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90891380
Primær kontakt: Trond Skogdal
Primær kontakt e-post: trond.skogdal@ringerike.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Sammendrag: Bygging av 7 omsorgsleiligheter i bofellesskap med fellesarealer, uteområder og nødvendige personalfasiliteter. Totalt brutto areal er ca. 700 m2 i 2 etasjer. Bygget er planlagt som et tradisjonelt bygg med hovedbæresystem i prefab. stål og betong, samt bindingsverksvegger i tre. 
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no