Hareid Kyrkje Ombygging Våpenhus VVS - Anbud - Norges Kommunekalender

Hareid Kyrkje Ombygging Våpenhus VVS

Oppdragsgiver: Hareid Kommune Org.nr: 964979278
Telefon: 70095000
Web: www.hareid.kommune.no/ E-post: postmottak@hareid.kommune.no
Primær kontakt: Paul Arne Ulstein
Primær kontakt e-post: paul.arne.ulstein@hareid.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal
Sammendrag: Våpenhuset i Hareid Kyrkje skal ombyggast. Det er i dag toalett på begge sider som skal rivast. Det skal byggast nytt WC på eine sida og byggast lager på den andre sida. Det vil verte arbeider innvendig og utvendig. Våpenhuset skal delvis oppgraderast både bygningsmessig og for tekniske fag. Kyrkja skal vere i bruk i byggeperioda, og det må takast omsyn til dette når arbeid pågår.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no