19/15577 Føykås bofellesskap - Anbud - Norges Kommunekalender

19/15577 Føykås bofellesskap

Oppdragsgiver: Sandefjord Kommune Org.nr: 916882807
Telefon: 33416000
Web: www.sandefjord.kommune.no E-post: postmottak@sandefjord.kommune.no
Primær kontakt: Birgitte Christensen
Primær kontakt e-post: birgitte.christensen@sandefjord.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Sandefjord
Sammendrag: Prosjektet består et bygg med 8 leiligheter, personalrom, fellesrom med nødvendig birom, tekniske rom og innvendige sportsboder som vist på vedlagte tegninger. Bygget går over 1 til 2 etasjer og har flatt tak. Bygningsmessige arbeider omfatter leveranse av ferdig bygg med alle nødvendige installasjoner, fast innredning, opparbeidelse av uteareal med adkomstvei, parkeringsplasser, plener, beplanting uteoppholdsareal ect. Tilleggsbyggene carport, utvendig bod og avfallsbod skal skilles ut som opsjonspris.Totalentreprise.Prosjektet vil bli gjennomført i henhold til NS 8407.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no