Elektroentreprise fv 17 Helgeland - Anbud - Norges Kommunekalender

Elektroentreprise fv 17 Helgeland

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Lise Sørensen
Primær kontakt e-post: lise.sorensen@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Lurøy
Sammendrag: Denne entreprisen omfatter elektroinstallasjoner i Liafjelltunnelen og Bakliholtantunnelen.Parsellens totale lengde er 5500 m, og består av veg i dagen samt tunnelene.Veg i dagen omfatter tilknytningsveger på begge sider av tunnelene.Liafjelltunnelen er 1990 m lang, og er bygd med tunnelprofil T8,5.Bakliholtantunnelen er 360 m lang, og er bygd med tunnelprofil T8,5.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no