Kryss E-16 Hjellemarken - Anbud - Norges Kommunekalender

Kryss E-16 Hjellemarken

Oppdragsgiver: Nord-Aurdal kommune Org.nr: 961381908
Telefon: 61359000
Web: www.nord-aurdal.kommune.no/ E-post: nak@nord-aurdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 613599158
Primær kontakt: Erik Dajani
Primær kontakt e-post: erik.dajani@nord-aurdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Nord-Aurdal
Sammendrag: Prosjektet omfatter ombygging/utvidelse av eksisterende kryss, herunder forsterking av overbygning og asfaltering. For å skape nødvendig trafikkrom mellom E16 og byggene på nordsiden, skal det plasstøpes to murer.Veglengde er ca.130 meter.Konkurransegrunnlaget er basert på prosesskode Håndbok R761-Prosesskode 1,med utførelse i henhold til Håndbok N200 Vegbygging.Gravemasser 1491 m3 Plasstøpte murer 367 m2 Avretting planum 994 m2Fordtekningslag 469 m3 Bærelag 82 m3 Asfalt bindlag 759 m2 Asfalt slitelag 739 m2
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99909 - Vegentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no