1000520 Asker og Bærum krisesenter - Anbud - Norges Kommunekalender

1000520 Asker og Bærum krisesenter

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99246458
Primær kontakt: Jon Tveiten Skuterud
Primær kontakt e-post: jon.tveiten.skuterud@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: Asker og Bærum Krisesenter ligger på Veståsen 13, med gnr.20 og bnr. 568  i et uregulert område somer avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen. Målet med prosjektet er å samlokalisere kvinne- og herrekrisesenteret i et felles bygg for å oppnå en mer effektiv drift for tjenesten.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no