Fv. 614 Breivika-Svelgen - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 614 Breivika-Svelgen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Emma Midthjell Solibakke
Primær kontakt e-post: emma.solibakke@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Bremanger
Sammendrag: Det skal bygges fortau og gang- og sykkelveg på strekningen Breivika-Svelgen på fv. 614 i Bremanger kommune. Strekningen er 1 km lang. I tillegg skal ca. 600 meter av fylkesveglinjen på strekningen forskyves for å få plass til fortau og g/s-veg. Prosjektet er modellbasert og det foreligger derfor ikke komplett tegningshefte.HovedmengderSprengning: 7350 m3Kontursprengning: 4100 mLengde fortau: 250 mLengde gang- og sykkelveg: 750 mFlytting av fylkesveglinje: 600 mRiving av eksisterende vannrør: 400 mRiving av eksisterende høyspentkabel: 450 mVA-grøfter: 1000 mFjernevarmegrøfter: 450 mKabelgrøfter: 1000 mVegetasjonsrydding 23200 m2Asfalt bærelag: 9000 m3
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no