E01 Trykkøkningsstasjon Svortahaugen - Anbud - Norges Kommunekalender

E01 Trykkøkningsstasjon Svortahaugen

Oppdragsgiver: Skodje kommune Org.nr: 964980454
Telefon: 70244000
Web: www.skodje.kommune.no E-post: postmottak@skodje.kommune.no
Primær kontakt e-post: postmottak@skodje.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Skodje
Sammendrag: Kontraktsarbeidet gjelder etablering av ny trykkøkningsstasjon for vannforsyning. Arbeidene omfatter oppføring av komplett utrustet teknisk bygg med grunnflate 20 m2 og tilknytting til eksisterende hovedvannledning. Stasjonen skal utrustes med 2 stk trykkøkningspumper med samlet kapasitet 24 l/s x 4 bar.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no