Vadsø Flerbrukshus - Fasader og tak fløy A - Anbud - Norges Kommunekalender

Vadsø Flerbrukshus - Fasader og tak fløy A

Oppdragsgiver: Vadsø kommunale eiendomsselskap KF Org.nr: 912049264
Telefon: 78942300
Web: www.vadso.kommune.no E-post: postmottak@vadso.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46628910
Primær kontakt: Rune Aslaksen
Primær kontakt e-post: rune.aslaksen@vadso.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
Sammendrag: Bygningen som i dag kalles Vadsø flerbrukshus, ble oppført på 1950-tallet som skole. Bygningen ligger i Oscarsgate 21-27 i Vadsø sentrum. Fløy A ble ombygget til kultursal i 2018 og inneholder også klasserom, øvingsrom og kontorer. Alle vinduer og dører ble skiftet i 2018. I dette byggetrinnet skal fasader tilleggsisoleres med 5 cm utvendig og kles med stående panel av Sibirsk Lerk.Det skal monteres nye beslag ved vinduer og dører og på pilastre. Taket skal tekkes med asfaltpapp med ilagt skifer, samt at det skal monteres nye takrenner, nedløp og gesimsbeslag.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no