Asfaltering kommunale vegar 2019 Selje kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Asfaltering kommunale vegar 2019 Selje kommune

Oppdragsgiver: Selje kommune Org.nr: 970541705
Telefon: 57858500
Web: www.selje.kommune.no E-post: post@selje.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97061057
Primær kontakt: Finnur Kristinsson
Primær kontakt e-post: Finnur.Kristinsson@selje.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Selje
Sammendrag: Oppretting og legging av asfaltdekke på kommunale vegar i Selje kommune fælgende steder:Selje: Reset,bobilstasjonen Hamre, avkjørsel mot sykeheimen, gang og sykkelveg Djupedal, byggefelt Djupedal , veg nedre Berge.Ervik: Strekning 1-3 fra fv.633 mot Ervik.Leikanger: Grendahuset mot Korsen og byggefeltet øst for kyrkja.
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 14.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no