Sanering og trykkreduksjon Fossestua - Anbud - Norges Kommunekalender

Sanering og trykkreduksjon Fossestua

Oppdragsgiver: Narvik Vann KF Org.nr: 986377395
Telefon: 76913700
Web: narvikvann.no E-post: postmottak@narvikvar.no
Kontaktpunkt: +47 90888474
Primær kontakt: Geir Richard Hansen
Primær kontakt e-post: geir@narvikvann.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Narvik
Sammendrag: Narvik Vann KF skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger samt tilhørende kummer i deler av Ekornveien og Gaupeveien samt i terrenget mellom de to gatene. I de delene av strekningen som ligger i veg skal det etableres separatsystem for spill- og overvann. I forbindelse med utførelsen må det etableres midlertidig vannforsyning til abonnentene når ledningsstrekk kobles ut. Det må og etableres omkjøring/adkomst til de eiendommer som blir berørt under anleggsperioden. Eksisterende trykkreduksjonskammer skal utbedres og utvides. I eksisterende bygning i dag er trykkreduksjonsanlegg og rørarrangement plassert i rørkjeller og reservestrømsanlegg plassert i overetasjen. Som følge av at trykkreduksjonsventiler skal flyttes opp i første etasje, skal eksisterende reservestrømsaggregat flyttes ut i et tilbygg.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no