Entreprise betongarbeider - Brakahaug skole - Anbud - Norges Kommunekalender

Entreprise betongarbeider - Brakahaug skole

Oppdragsgiver: Haugesund kommune Org.nr: 944073787
Telefon: 52743000
Web: www.haugesund.no E-post: postmottak@haugesund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 52743142
Primær kontakt: Trygve Gunnarshaug
Primær kontakt e-post: Trygve.Gunnarshaug@haugesund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Haugesund
Sammendrag: Haugesund kommune skal utvide Brakhaug skole med et nytt bygg Brakahaug skole har idag ca 170 elever fra 1.-7.klasse og stod ferdig til skolestart i 1997. Nybygget har en grunnflate på ca. 520 m2 og inneholder klasserom i 1.etasje og en mindre 2.etasje med teknisk rom. Bygget fundamenteres på komprimert sprengsteinsfylling til fjell med tradisjonelt gulv på grunn. Bygget oppføres med bærende inner- og yttervegger i trestenderverk og en kombinasjon av saltakskonstruksjon med takstoler (kaldt loft), isolert sperretak og flatt, kompakt tak. Etasjeskiller mot teknisk rom i stedstøpt betong.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no