Fv.40 Midtdeler, ulykkesutsatte kurver - Totalentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv.40 Midtdeler, ulykkesutsatte kurver - Totalentreprise

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +48 127108
Primær kontakt: Ernst Johnny Jenssen
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud
Sammendrag: Fv 40 i Numedal er en viktig gjennomfarts åre i Buskerud fylke. Den er også en av de mest ulykkesutsatte veistrekninger i fylket. Dette prosjektet betegnes som ettrafikksikkerhetstiltak hvor vi skal utbedre 7 kurver, 3 kurver i Flesberg kommune, og 4 kurver i Rollag kommune. Utbedringen består i hovedsak i å breddeutvide kurvene og etablere midtrekkverk. Ådt er i dag ca. 3400 for kurve 1 og 2. Hvor av tunge kjøretøy utgjør ca 10%.For kurvene 3 t.o.m 7 varierer Ådt fra 2100 - 2300, hvor tunge kjøretøy utgjør ca 11 -12%.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no