Rv. 36 Skrapeklev - Klevstrand sykkelveg med fortau - Totalentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

Rv. 36 Skrapeklev - Klevstrand sykkelveg med fortau - Totalentreprise

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark
Sammendrag: Langs eksisterende RV 36 Skrapeklev-Klevstrand skal det anlegges sykkelveg med fortau. Det skal legges ny trase for OV langs hele strekningen, samt ny kommunal infrastruktur og ny belysning på strekningen. Nord for Klevstrand krysset skal det opparbeides en åpen vanngrøft som skal avlaste eksisterende og en ny OV-ledning fra strekningen.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no