Utarbeidelse av kommunedelplan for avløp og vannmiljø - Sortland Kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Utarbeidelse av kommunedelplan for avløp og vannmiljø - Sortland Kommune

Oppdragsgiver: Sortland kommune Org.nr: 847737492
Telefon: 76109000
Web: www.sortland.kommune.no/ E-post: postmottak@sortland.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95114164
Primær kontakt: Tom-Erik Fuglevik
Primær kontakt e-post: tom-erik.fuglevik@sortland.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Sortland
Sammendrag: Utarbeidelse av kommunedelplan med tilhørende, avtalte utredninger.Møter med oppdragsgiver og ev andre aktører etter nærmere avtale.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no