Nytt administrasjonsbygg, Skien Fritidspark - Generalentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

Nytt administrasjonsbygg, Skien Fritidspark - Generalentreprise

Oppdragsgiver: Skien kommune Org.nr: 938759839
Telefon: 35581000
Web: www.skien.kommune.no/ E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no
Primær kontakt: Stine Meum Kruse
Primær kontakt e-post: stinemeum.kruse@skien.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Skien
Sammendrag: Skien kommune ønsker å etablere nye lokaler for administrasjonen ved Skien fritidspark.Prosjektet er prosjektert i henhold til til NS3420 og skal utføres som en generalentreprise (NS8405)Nytt administrasjonsbygg for Skien Fritidspark skal oppføres frittstående, inn mot eksisterende hall, i Moflatavegen 38 i Skien. Nybygget omfatter 398m2 BTA fordelt på kontorer, møte-spiserom og bi-funksjoner. Bygget direktefundamenteres på underlag morenemasser bestående av sand og silt. Hovedkonstruksjonen er i stål og hulldekker med utfyllende bindingsverk.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no