Analysetjenester drikkevann - Anbud - Norges Kommunekalender

Analysetjenester drikkevann

Oppdragsgiver: Bø kommune - Nordland Org.nr: 945452676
Telefon: 76114200
Web: www.boe.kommune.no/ E-post: post@boe.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97173597
Primær kontakt: Andreas Andersen
Primær kontakt e-post: post@boe.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bø
Sammendrag: Bø kommune ønsker å inngå kontrakt for analysetjenester av drikkevannsprøver for det kommunale vannverket. I oppdraget inngår logistikk for henting av prøver som kommunen har tatt, analyser av prøvene i henhold til prøvetakingsplanen og drikkevannsforskriften, samt rapportering av analysesvar. Tjenesten omfatter både analyser av rutinemessige prøver i henhold til prøvetakingsplanen, og av ekstra prøver som tas i forbindelse med akutte hendelser (rørbrudd mv.).
Bransje(r): 5004 - Vannanalyser | 62060 - Vannbehandling
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no