Ombygging Mellomvein 40 Tromsø - Anbud - Norges Kommunekalender

Ombygging Mellomvein 40 Tromsø

Oppdragsgiver: Troms Fylkeskommune Org.nr: 864870732
Telefon: 77788000
Web: www.tromsfylke.no E-post: postmottak@tromsfylke.no
Primær kontakt: Frode Stefanussen
Primær kontakt e-post: frode.stefanussen@fylkestrafikk.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: Troms Fylkeskommune skal bygge om deler av tidligere kundeareal, samt utføre malerarbeid på eksisterende innervegger i mellomveien 40. Målet er å endre planløsning, samt fornye overflater på innervegger for å tilfredsstille et nytt behov for kontor- og møteromsplasser. Det legges opp til en effektiv og målrettet kontrahering, og utførelsesfase.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no