Antikvariske maler- og beleggarbeider ved De statlige kongelige eiendommer - Anbud - Norges Kommunekalender

Antikvariske maler- og beleggarbeider ved De statlige kongelige eiendommer

Oppdragsgiver: Det kongelige hoff Org.nr: 971524545
Telefon: 22048700
Web: www.kongehuset.no E-post:
Primær kontakt: Usman Ivar Shakar
Primær kontakt e-post: usman.ivar.shakar@slottet.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Antikvariske maler- og beleggarbeider ved Det statlige kongelige eiendommer i Oslo
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no