Tilbygg møterom Skedsmo rådhus - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilbygg møterom Skedsmo rådhus

Oppdragsgiver: Skedsmo Kommune Org.nr: 938275130
Telefon: 66938000
Web: www.skedsmo.kommune.no/ E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no
Primær kontakt: Ine Høyer
Primær kontakt e-post: inehoye@skedsmo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Skedsmo
Sammendrag: Prosjektet gjennomføres som en generalentreprise, og omfatter oppføring av tilbygg på BTA ca 200 m2 med anslått entreprisekostnad på 6 MNOK. Tilbygget er planlagt oppført i fire etasjer, hvor den fjerde etasjen er en opsjon og angis som delsummer under de enkelte postene i beskrivelsen i dette konkurransegrunnlaget. Planlagt oppstart er i januar 2020 med ferdigstillelse i juni 2020. For nærmere informasjon om prosjektets art og omfang vises det til konkurransegrunnlagets øvrige dokumenter.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no