Ombygging av Husebylåven - Anbud - Norges Kommunekalender

Ombygging av Husebylåven

Oppdragsgiver: Skedsmo Kommune Org.nr: 938275130
Telefon: 66938000
Web: www.skedsmo.kommune.no/ E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no
Primær kontakt: Ine Høyer
Primær kontakt e-post: inehoye@skedsmo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Skedsmo
Sammendrag: På Huseby Gård, som er et museumstun, står det en låve ifra 1894 som frem til i dag har fungert som en driftsbygning. Låven består av en fjøsdel og en hoveddel kalt «hovedskipet i låven». Hovedskipet av låven og omgjøre denne for bruksendring; fra en driftsbygning til en kulturbygning. Låven er ikke fredet i seg selv, men den er en del av et museumstun og er å anse som bevarings-verdig i form av at den skal fremstå som en låve utvendig, også etter ombyggingen.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no