Rehabilitering av boliger i Orresvingen, Jessheim kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabilitering av boliger i Orresvingen, Jessheim kommune

Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no/ E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Primær kontakt: Mona Andersen
Primær kontakt e-post: mona.margrethe.andersen@orik.no
Sammendrag: Ullensaker kommune ønsker tilbud på vedlikehold og oppgradering av boliger i Orresvingen på Jessheim, med gjennomføring vinter 2019/vår 2020.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no