Skaraveien VA og støyskjerm - Anbud - Norges Kommunekalender

Skaraveien VA og støyskjerm

Oppdragsgiver: Sandnes Kommune Org.nr: 964965137
Telefon: 51335000
Web: www.sandnes.kommune.no/ E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51336215
Primær kontakt: Steven Mellum
Primær kontakt e-post: Steven.mellum@sandnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Sammendrag: Sandnes kommune har behov for å inngå en entreprisekontrakt på Skaraveien VA og støyskjerm.Følgende er hovedelementene av arbeidet som skal utføres:- Markrydding, rensk og massetransporter- VA-anlegg- Veganlegg- Grøntanlegg
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no