Vedlikeholdstiltak lang vei herunder: bru vedlikehold, drenering, sluk og sandfang, underganger, fjellsikring og støttemurer - Anbud - Norges Kommunekalender

Vedlikeholdstiltak lang vei herunder: bru vedlikehold, drenering, sluk og sandfang, underganger, fjellsikring og støttemurer

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Primær kontakt e-post: bjorn.skog@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: Bærum kommune innbyr til åpen tilbuds konkurranse i forbindelse med inngåelse av rammeavtale for kjøp vedlikeholdstiltak lang vei. Dette inkluderer noen mindre nybygging tiltak.Anskaffelsens formål er å inngå en rammeavtale vedlikeholdstiltak lang veiherunder: bru vedlikehold, drenering, sluk og sandfang, underganger, fjellsikring og støttemurer.Rammeavtale inntil 4,5 år.Arbeidsoppgavene er ifm. drift, vedlikehold og oppgraderinger av infrastruktur langs kommunal vei.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no