Konsulenttjenester vann og avløp, rammeavtale - Anbud - Norges Kommunekalender

Konsulenttjenester vann og avløp, rammeavtale

Oppdragsgiver: Skedsmo Kommune Org.nr: 938275130
Telefon: 66938000
Web: www.skedsmo.kommune.no/ E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no
Primær kontakt: Therese Nguyen
Primær kontakt e-post: therese@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Skedsmo
Sammendrag: Konkurransen gjelder inngåelse av rammeavtale med totalleverandør innen områdene vann og avløp. Rammeavtalene skal kunne benyttes i alle faser, herunder utredning, prosjektering, oppfølging i anleggstiden, uavhengig kontroll, byggeledelse, prosjektledelse og søkerfunksjon. Avtalene omfatter vann og avløp med tilhørende anleggselementer, nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter, både grøfteanlegg og grøftefrie anlegg.Anskaffelsens verdi anslås til: NOK 10.000.000,- eks mva pr år. Volumet er et estimat og er ikke bindende.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no