Entreprise Utbedring/ny veg Værøy kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Entreprise Utbedring/ny veg Værøy kommune

Oppdragsgiver: Værøy kommune Org.nr: 964994307
Telefon: 75420600
Web: www.varoy.kommune.no/ E-post: postmottak@varoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 75420600
Primær kontakt: Nikolai Hansen
Primær kontakt e-post: nikolai.hansen@varoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Værøy
Sammendrag: Konkurransegrunnlaget omfatter forespørsel om utbedring av eksisterende vei og etablering av ny veg på en strekning over 480 meter på Værøy i Værøy kommune. Veien er kommunal.Det gjøres oppmerksom på at arbeidene skal utføres på Værøy, og at fastlandsforbindsen er med ferge. Tilbydere må ta høyde for dette ved prising av sitt tilbud.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no