Boring VA-ledninger Lersbrygga - Anbud - Norges Kommunekalender

Boring VA-ledninger Lersbrygga

Oppdragsgiver: Sande kommune (Vestfold) Org.nr: 938971471
Telefon: 33787000
Web: www.sande-ve.kommune.no/ E-post: postmottak@sande-ve.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 40609389
Primær kontakt: Ola Bror Tho
Primær kontakt e-post: ola.bror.tho@sande-ve.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Sammendrag: Entreprisen omfatter alle arbeider ifm. etablering av ca. 300m spillvannsledning ved boring i fjell og løsmasser.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no