Fv.255 Ellanhuslia - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv.255 Ellanhuslia

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +91 570973
Primær kontakt: Berit Melbø
Primær kontakt e-post: berit.melbo@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Gausdal
Sammendrag: Rassikring av Ellanhuslia langs fv. 255 i Espedalen.Øvrig beskrivelse i konk.grunnlaget.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no