Ombygging Naturfagbygget, ITB-ansvarlig - Anbud - Norges Kommunekalender

Ombygging Naturfagbygget, ITB-ansvarlig

Oppdragsgiver: UiT Norges arktiske universitet Org.nr: 970422528
Telefon: 77644000
Web: www.uit.no E-post: postmottak@uit.no
Primær kontakt: Annette Løvhaug
Primær kontakt e-post: annette.lovhaug@uit.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: UiT Norges arktiske universitet ønsker tilbud på funksjonen «ITB-ANSVARLIG» slik den er definert i NS 3935. Prosjektet omfatter renovering eksisterende undervisnings bygg, herunder byggets plan 2 (ca 2 800 m2), deler av plan 1 (ca 1 000 m2) og et fåtall undervisningsrom i plan 3. I tillegg skal vesentlige deler av byggets tekniske anlegg utskiftes og/eller oppgraderes. For nærmere informasjon vises det til ansaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 25.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no