Kvartal 99 Aktivitetspark Bygningsmessige arbeider entreprise K01 - Anbud - Norges Kommunekalender

Kvartal 99 Aktivitetspark Bygningsmessige arbeider entreprise K01

Oppdragsgiver: Bodø kommune Org.nr: 972418013
Telefon: 75555000
Web: www.bodo.kommune.no/ E-post: postmottak.raadhus@bodo.kommune.no
Primær kontakt: Øyvind Oskarsen
Primær kontakt e-post: postmottak@bodokommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Sammendrag: Bodø kommune skal etablere aktivitetspark i kvartal 99 i Bodø sentrum. Prosjektet skal gjennomføres som hovedentreprise med kontraktsbestemmelser etter NS 8405 og er detaljbeskrevet etter NS 3420. Denne konkurransen omfatter bygningsmessige arbeider.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 25.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no