Gloppen brann- og politistasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Gloppen brann- og politistasjon

Oppdragsgiver: Gloppen kommune Org.nr: 964969124
Telefon: 57883800
Web: www.gloppen.kommune.no/ E-post: post@gloppen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99560228
Primær kontakt: Odd Arne Kolseth
Primær kontakt e-post: odd.arne.kolseth@gloppen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Gloppen
Sammendrag: Prosjektet omfattar bygging av ein ny brann og politistasjon på Sandane i Nordfjord. Delar av bygget skal brukast av Gloppen lensmannskontor, mens resterande del av bygget skal brukast av Gloppen brann og redning. Gloppen kommune er byggherre og prosjektet er tenkt gjennomført som ei totalentreprise. Grunnflata er på 1.043 m2, og samla areal i bygget er på 1.654 m2, over 2. etasjar med teknisk rom på taket. Prosjektet inneheld, kontor, garasje, vognhall, vaskehall for køyretøy, grovvask/tørk av brannkle, garderobe m.m.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no