19/11469 - Sandefjord RA - E1/Elektrotekniske anlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

19/11469 - Sandefjord RA - E1/Elektrotekniske anlegg

Oppdragsgiver: Sandefjord Kommune Org.nr: 916882807
Telefon: 33416000
Web: www.sandefjord.kommune.no E-post: postmottak@sandefjord.kommune.no
Primær kontakt: Birgitte Christensen
Primær kontakt e-post: birgitte.christensen@sandefjord.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Sandefjord
Sammendrag: I tilknytning til utvidelse av Enga renseanlegg, innbyr Sandefjord kommune til tilbudskonkurranse på elektrotekniske arbeider ved Sandefjord renseanlegg.Renseanlegget ble opprinnelig dimensjonert for en belastning på ca 41000 personekvivalenter. I 2015 behandlet anlegget avløpsvann fra 43589 innbyggere i Sandefjord samt 627 personer i Larvik kommune. I tillegg til husholdningsavløp mottar renseanlegget avløpsvann fra industri og næringsvirksomhet, samt septik fra hus og hytter. Belastningen inn på renseanlegget inkludert overløp ble i 2015 målt til 96497 personekvivalenter målt som BOF5.Sandefjord renseanlegg stod ferdig i 1976 og ble bygget som et mekanisk renseanlegg/primærfellingsanlegg. Etter pålegg fra Fylkesmannen skal nå anlegget utvides med et biologisk rensetrinn for å overholde sekundærrensekravet i EUs avløpsdirektiv. Eksisterende bassenger skal bygges inn og det skal bygges rundt sekundærrenseprosessen. Det nye bygget vil bygges sydover for eksisterende anlegg og vil være et betongbygg som inneholder enkle kontorfunksjoner/garderobe, ventilasjonanlegg, biologiskprosess med bassenger i kjeller samt pumpeskruer i utstikk på vestfasaden. Pre kvalifiseringen er for bygg elektro.Denne anskaffelsen har en estimert verdi på ca 9 mill NOK. Dette er kun et estimat og oppdragsgiver er ikke bundet av dette.Prosjektet vil bli gjennomført i henhold til NS 8405.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no