Modulbygg, Oslo universitetssykehus - Anbud - Norges Kommunekalender

Modulbygg, Oslo universitetssykehus

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Primær kontakt: Aksel Tveida
Primær kontakt e-post: post@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Oppdragsgiver ønsker tilbud på avtale i totalentreprise for prosjektering og oppføring av modulbygg på Ullevål sykehus.Modulbygget skal tilfredsstille alle gjeldende lover og forskrifter samt preaksepterte løsninger forankret i relevante og gjeldende NBI-byggdetaljblader.Like fullt skal det utvises moderasjon i tilbudsgivingen - kvaliteten skal være god nok. Modulbygget skal huse et antall avdelinger hvilket innebærer etablering av rom for behandling, observasjon, samtale, spesialrom, generelle fellesrom samt ordinære kontorer. Der det skal være behandling skal lydkrav mot tilstøtende rom og korridorer tilfredsstilles.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.01.2020
Språk: Dansk
Publiseringsdato: 20.12.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no