Bjørnegårdsvingen 27 - Velferdsboliger (2 stk tomannsboliger) - Anbud - Norges Kommunekalender

Bjørnegårdsvingen 27 - Velferdsboliger (2 stk tomannsboliger)

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90299867
Primær kontakt: Magne Jutulstad
Primær kontakt e-post: magne.jutulstad@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: Det skal etableres 2 stk tomannsboliger, totalt fire enheter. Det skal være trehus med saltak. Prosjektet skal prosjekteres etter TEK17, med noen tileggskrav som ligger i byggeprogram. Det er viktig at byggene har fokus på robusthet, samtidig som at de skal være enkle og rimlige. Bygget skal følge NKF sin standard for boliggruppe 1, utleieboliger.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no