Opparbeidelse av veg, vann og avløpsanlegg, grøntanlegg og tomtearbeider for nytt boligområde - Anbud - Norges Kommunekalender

Opparbeidelse av veg, vann og avløpsanlegg, grøntanlegg og tomtearbeider for nytt boligområde

Oppdragsgiver: Sandnes kommune kommunalteknikk Org.nr: 974610647
Kontaktpunkt: +47 97537951
Primær kontakt: Per Helge Ollestad
Primær kontakt e-post: perhelge.ollestad@sweco.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Sammendrag: ØsterHus AS skal bygge ut nytt boligområde på Søreng (Leite) i Sandnes kommune. Arbeidene i denne forespørselen omfatter bygging av veg, VA-anlegg, grøntanlegg og tomtearbeider. Det skal også bygges ny rundkjøring på Jærvegen. 
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no