Utførelsesentreprise (Hovedentreprise) Servicebustader Jelsa - Anbud - Norges Kommunekalender

Utførelsesentreprise (Hovedentreprise) Servicebustader Jelsa

Oppdragsgiver: Suldal kommune Org.nr: 964979189
Telefon: 52792200
Web: www.suldal.kommune.no E-post: postmottak@suldal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95936291
Primær kontakt: Lars Petter Vatna
Primær kontakt e-post: areal@omega.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Suldal
Sammendrag: Anskaffinga gjeld utføringsentreprise for bygging av servicebustader på Jelsa i Suldal kommune. Entreprisa består av ei hovudentreprise for bygningsmessige arbeider med eigne entrepriser for VVS- og EL. Hovudentreprenør skal koordinera entrepriser for VVS og EL. Eksisterande bustader tilknytt eksisterande omsorgssenter i sør-vest skal rivast.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no