Byggherreombud Haugerud Omsorgsboliger - Anbud - Norges Kommunekalender

Byggherreombud Haugerud Omsorgsboliger

Oppdragsgiver: Alstahaug kommune Org.nr: 938712441
Telefon: 75075000
Web: www.alstahaug.kommune.no E-post: post@alstahaug.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95057490
Primær kontakt: Ivar Larssen
Primær kontakt e-post: Ivar.larssen@alstahaug.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Alstahaug
Sammendrag: Femur Bygg AS er engasjert som totalentreprenør for dette prosjektet. Totalentreprenøren har blant annet rollen som ansvarlig søker, prosjektering, utførelse og grunn- og utomhusarbeider. Byggearbeidene skal etter planen starte i løpet av februar 2020 og pågå til 1.februar 2021.Oppdraget vil være begrenset til byggherreombud i produksjonsfasen og overtakelsesfasen, samt koordinator for utførelse (KU) og prosjektering (KP).
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 22287 - Byggherrestøtte VAR
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no