Kommunaltekniske anlegg Volsdalsneset - Anbud - Norges Kommunekalender

Kommunaltekniske anlegg Volsdalsneset

Oppdragsgiver: Ålesund kommune Org.nr: 942953119
Kontaktpunkt: +47 90068211
Primær kontakt: Bjarne Bratli
Primær kontakt e-post: bjarne.bratli@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Sammendrag: Ålesund kommune skal legge om infrastruktur (veg, VA, veglys) på Volsdalsneset. I tillegg skal det etableres turstier med mer iht områdereguleringsplanen. Arbeidene skal foregå langs veg med høy aktivitet, og det stilles krav til rekkefølge og koordinering med tilliggende prosjekter.
Bransje(r): 96531 - Veilysmateriell | 99909 - Vegentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no