VA-anlegg Camilla Colletts vei, Jørgen Moes gate og Daniel Barths vei - Kongsberg kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

VA-anlegg Camilla Colletts vei, Jørgen Moes gate og Daniel Barths vei - Kongsberg kommune

Oppdragsgiver: Kongsberg kommune Org.nr: 942402465
Telefon: 32866000
Web: www.kongsberg.kommune.no/ E-post: postmottak@kongsberg.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 48166238
Primær kontakt: Petter Hoen
Primær kontakt e-post: petter.hoen@kongsbergregionen.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Kongsberg
Sammendrag: Entreprisen omfatter etablering av nytt separatsystem for avløp og ny vannledning,inkludert kummer og utskifting av stikkledninger. Ny grøftetrase vil stedvis følgeeksisterende VA-grøfter, men i store deler av prosjektet vil trasè flyttes mot senter avvei.
Bransje(r): 96565 - Avløpsanlegg | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.12.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no