Tilbygg. Rysstad Brannstasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilbygg. Rysstad Brannstasjon

Oppdragsgiver: Valle Kommune v/Teknisk avdeling Org.nr: 974641585
Telefon: 37937500
Kontaktpunkt: +47 90101955
Primær kontakt: Torleif Homme
Primær kontakt e-post: torleif.homme@valle.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Aust-Agder, Kommune: Valle
Sammendrag: Nytt tilbygg til eksisterende brannstasjon på Rysstad.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no