Arkitekt/rådgiver skisseprosjekt for Støa omsorgsbebyggelse, Kyrksæterøra - Anbud - Norges Kommunekalender

Arkitekt/rådgiver skisseprosjekt for Støa omsorgsbebyggelse, Kyrksæterøra

Oppdragsgiver: Heim kommune Org.nr: 920920004
Telefon: 72460000
Web: www.heim.kommune.no E-post: post@heim.kommune.no
Primær kontakt: Magne Jøran Belsvik
Primær kontakt e-post: magne.belsvik@heim.kommune.no
Sammendrag: Kommunen inviterer herved til skissekonkurranse vedrørende omsorgsbebyggelse for demente og heldøgns pleiebehov. Mulighet for gjenbruk av eksisterende bebyggelse og/eller nybygg for å tilfredsstille fremtidig behov. Det skal velges ut ett team. Hensikten med skisseprosjektet er å sikre godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter for området, og danne grunnlag for videre prosess. Ytterligere beskrivelse av leveransen følger av vedlegg 1, Kravspesifikasjon - utlysning Støa.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no