Tilførselsledning til høydebasseng Skiptvet kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilførselsledning til høydebasseng Skiptvet kommune

Oppdragsgiver: Skiptvet kommune Org.nr: 941962726
Telefon: 69806000
Web: www.skiptvet.kommune.no/ E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Primær kontakt: Øyvind Thømt
Primær kontakt e-post: oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder blant annet tilførselsledning til høydebasseng, trykkøker, 1750m VA grøfter, 400m boret vannledning, 1250kvm vei og 1000kvm opparbeidelse av tomt.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no