Høydebasseng Skiptvet kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Høydebasseng Skiptvet kommune

Oppdragsgiver: Skiptvet kommune Org.nr: 941962726
Telefon: 69806000
Web: www.skiptvet.kommune.no/ E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Primær kontakt: Øyvind Thømt
Primær kontakt e-post: oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder to høydebasseng med felles ventilkammer som skal bygges på tomten. Denne konkurransen omfatter rentvannsbasseng levert i en totalentreprise med prosessgaranti, M1 Basseng.Skiptvet kommune får i dag vann fra Askim kommune ved Askim vannverk. Skiptvet kommune ønsker ¨utvide sin bassengkapasitet til 3000 m3 plasser på Fjellshagen.
Bransje(r): 96569 - Høydebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no