Oppgradering vannledning Bruås - Kjelås - Leira - Anbud - Norges Kommunekalender

Oppgradering vannledning Bruås - Kjelås - Leira

Oppdragsgiver: Inderøy Kommune Org.nr: 997391853
Telefon: 74124200
Web: www.inderoy.kommune.no E-post: postmottak@inderoy.kommune.no
Primær kontakt: Marit Saltvik Faanes
Primær kontakt e-post: marit.saltvik.faanes@inderoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Inderøy
Sammendrag: Det skal anlegges ny vannledning fra Bruås, via Kjelåsen og til Leira i Inderøy kommune. Oppgradering innebærer utskifting av eternittledning hvor arbeidet omfatter komplette arbeider med graving, levering, legging og igjenfylling av ny vannledning og nye vannkummer. Omtrent 1500 meter vannledning skal legges langs eksisterende trase samt fem kummer skal skiftes ut. Eksisterende ledning skal i minst mulig grad berøres. Drenering av vannkum medtas. Vannledningen krysser fylkesvegen på to punkter. Del I av prosjektet har frist 08.04. og del II av prosjektet har frist medio juni.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no