Pilestredet 84B - Nytt ungdomshus - totalentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

Pilestredet 84B - Nytt ungdomshus - totalentreprise

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF Org.nr: 985987246
Telefon: 23488000
Web: omsorgsbygg.oslo.kommune.no E-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23488000
Primær kontakt: Sjur Haug Austbø
Primær kontakt e-post: sjur.haug.austbo@oby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Pilestredet 84B er en murvilla fra 1887, beliggende i nordre del av Stensparken ved foten av Blåsten. Bygningen ble opprinnelig oppført som bolig for hoffskreddermester Reiersen. I senere år har den fungert som prestebolig for Fagerborg menighet. Bygget er vernet etter Plan- og Bygningsloven.Omsorgsbygg KF overtok eiendommen i 2018, med føring om rehabilitering og ombygging til nytt ungdomshus.Se nærmere beskrivelse i konkurransedokumentene
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no