Heiveien 3 - VVA-anlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

Heiveien 3 - VVA-anlegg

Oppdragsgiver: Siljan kommune Org.nr: 864953042
Telefon: 35942500
Web: www.siljan.kommune.no/ E-post: post@siljan.kommune.no
Primær kontakt: Kjell Gunne Borgeraas
Primær kontakt e-post: kjellgunne.borgeraas@siljan.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Siljan
Sammendrag: Siljan kommune skal legge til rette for etablering av nye tomter i det kommunale boligfeltet Heiveien 3.Denne entreprisen omfatter alle arbeider med etablering av veg, vann og avløpssystem som vist på vedlagte tegninger, samt videre fyllinger og kabelarbeider.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no