Gjennomgang av bygg og tekniske anlegg Sonjatun helsesenter, nordreisa - Anbud - Norges Kommunekalender

Gjennomgang av bygg og tekniske anlegg Sonjatun helsesenter, nordreisa

Oppdragsgiver: Nordreisa kommune Org.nr: 943350833
Telefon: 77770700
Web: www.nordreisa.kommune.no/ E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 77588051
Primær kontakt: Olaf Nilsen
Primær kontakt e-post: olaf.nilsen@nordreisa.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Nordreisa
Sammendrag: et skal utarbeides tverrfaglig rapport på teknisk tilstand på hele bygget. Behovet for en tverrfaglig utførelse må sees i lys av at tekniske funksjoner påvirker hverandre. Et samlet kostnadsestimat skal følge tilstandsrapporten. Rapporten deles inn i følgende fag: Bygg Elektro Ventilasjon Rør Branntekniske tilstandsrapport og miljørapport skal også inngå.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no